Čiastka č. 192/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
477/2005 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. októbra 2005 vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku 27.10.2005
478/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z. z. 27.10.2005