Čiastka č. 155/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 13.08.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom 15.08.2005
365/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest