Čiastka č. 115/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 23.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
264/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb