Čiastka č. 104/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 09.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
239/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke 15.06.2005