Čiastka č. 10/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 21.01.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2005
r1/c10/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 650/2004 Z. z.