Čiastka č. 95/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
217/2004 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov 01.05.2004
218/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.05.2004
219/2004 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 01.05.2004