Čiastka č. 83/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 07.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
176/2004 Z. z. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 01.05.2004
177/2004 Z. z. Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 01.05.2004
178/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2004
179/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky