Čiastka č. 70/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 20.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
150/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 01.04.2004
151/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody 01.04.2004
r1/c70/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.