Čiastka č. 68/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a v oblasti pravidiel služieb informačnej spoločnosti medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou