Čiastka č. 62/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
132/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel 01.05.2004