Čiastka č. 6/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z. 29.01.2004