Čiastka č. 36/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 20.02.2004
79/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení 01.03.2004
80/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení orgánov podľa článku 4 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980
81/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa