Oznámenie č. 81/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 36/2004
Platnosť od 20.02.2004

81

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sú na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2004 z 22. októbra 2003 uzavretá medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e), i), j) a k) zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2004 zo 17. decembra 2003 uzavretá v súlade s § 145 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zástupcami za štát určenými vládou a generálnym prokurátorom

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky.