Čiastka č. 34/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty 15.02.2004