Čiastka č. 306/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
755/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 01.01.2005
756/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov