Čiastka č. 29/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o chránených zónach 15.02.2004
65/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu 15.02.2004