Čiastka č. 284/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 16.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
678/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici