Čiastka č. 277/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 11.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
656/2004 Z. z. Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov 01.01.2005
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 01.01.2005
658/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2005
659/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 01.01.2005
660/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2005