Čiastka č. 272/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
637/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 01.12.2004
638/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky