Čiastka č. 218/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 24.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
517/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o špecifických činnostiach jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci hodnotenia biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídnych výrobky 01.10.2004
518/2004 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu 01.10.2004
519/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov