Čiastka č. 21/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 01.02.2004