Čiastka č. 204/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
480/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu č. 2 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania