Čiastka č. 20/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
44/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2004