Čiastka č. 178/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
418/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu
419/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa