Čiastka č. 169/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 09.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
392/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach 15.07.2004
393/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 15.07.2004