Čiastka č. 156/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
369/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2004
370/2004 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí