Čiastka č. 149/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 17.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
353/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov 01.07.2004
354/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov