Čiastka č. 147/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 16.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
349/2004 Z. z. Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku 01.07.2004
350/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2004