Čiastka č. 143/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
342/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch 01.06.2004