Čiastka č. 140/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
335/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku 01.06.2004
336/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 01.06.2004
337/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní 01.06.2004