Čiastka č. 138/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
331/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 01.06.2004
332/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy