Čiastka č. 124/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 07.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky 15.05.2004
303/2004 Z. z. Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky