Čiastka č. 123/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska 06.05.2004
301/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Severoatlantickej zmluvy