Oznámenie č. 300/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska

Čiastka 123/2004
Platnosť od 06.05.2004
Účinnosť od 06.05.2004

300

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska.

V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 17. januára 2004.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.