Čiastka č. 11/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 17.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2004
r1/c11/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 603/2003 Z. z.