Čiastka č. 109/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
267/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 30.04.2004