Čiastka č. 10/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 17.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/2004 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky