Čiastka č. 99/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981
206/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o oprave slovenského znenia článku 8 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií