Čiastka č. 95/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 11.06.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
195/2003 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy 01.01.2004
196/2003 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM) 01.07.2003
197/2003 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín 01.07.2003