Čiastka č. 92/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
191/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie