Čiastka č. 76/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 17.05.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
159/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu 04.09.2002