Čiastka č. 58/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 11.04.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 15.04.2003
r1/c58/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.