Čiastka č. 36/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 04.03.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990