Čiastka č. 30/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 27.02.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park 01.03.2003
59/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež 01.03.2003
60/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty 01.03.2003