Čiastka č. 250/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
613/2003 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona 01.01.2004
614/2003 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona 01.01.2004