Čiastka č. 234/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 24.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
574/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci