Čiastka č. 220/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 13.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
532/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 01.01.2004