Čiastka č. 212/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
508/2003 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
509/2003 Z. z. Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky 01.01.2004