Čiastka č. 206/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 29.11.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
481/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Panamskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
482/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brunejského sultanátu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky