Čiastka č. 204/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
476/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.2004
477/2003 Z. z. Zákon o ochrane štátnej hranice 01.01.2004
478/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu